O konkursie

To już dwudziesta druga edycja konkursu przedmiotowego, którego początkowe dwa etapy będą się całkowicie rozgrywać w Internecie - łącznie pięć tur po dziesięć zadań. Kompletne rozwiązania zadań wylosowanych w trzecim etapie trzeba będzie wysłać pocztą lub w postaci plików w formacie pdf ze strony Konkursu. Otrzymacie informację zwrotną o ewentualnych błędach popełnionych w przesłanych rozwiązaniach. Półfinały odbędą się w szkołach lub na wydziale MiNI, rozgrywane są przy użyciu systemu informatycznego Konkursu ale pod nadzorem. Finał odbędzie się w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Szczegóły zawarte są w poradniku Jak grać i WYGRAĆ oraz w Regulaminie.

Organizatorem Konkursu jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

A oto skład Komitetu Głównego Konkursu:

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski (przewodniczący Komitetu)
  2. Dr inż. Michał Zwierzyński (Koordynator Konkursu)
  3. Dr hab. Wojciech Domitrz, prof. uczelni
  4. Dr hab. Irmina Herburt, prof. uczelni
  5. Prof. dr hab. Zbigniew Lonc
  6. Prof. dr hab. Bohdan Macukow
  7. Doc. Marian Majchrowski

Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa oraz patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Mamy nadzieję, że udział w Konkursie będzie ciekawym przeżyciem i przyniesie Wam pożytek, nie mówiąc już o możliwych do zdobycia nagrodach.