Jak brać udział w Konkursie i jak WYGRAĆ?

O CZYM TU JEST MOWA: 

 

 

CO DAJE UDZIAŁ W KONKURSIE:

 • Powtórzenie materiału poprzez ćwiczenie w samodzielnym rozwiązywaniu zadań z różnych działów - przyda się przed maturą, egzaminami na uczelnie.
 • Przygotowanie do studiów na kierunku ścisłym lub technicznym.
 • Szansę na zdobycie cennych nagród - dla uczestników oraz ich nauczycieli matematyki.
 • Możliwość zdobycia indeksu Politechniki Warszawskiej
 • Emocje.

Spis treści

 

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

 • Każdy uczeń szkoły średniej.
 • W części pierwszej właściwie każdy, kto ma do dostęp Internetu, ale tylko uczniowie będą dopuszczeni do Finału.

Spis treści

 

KIEDY MOŻNA ZACZĄĆ - W dowolnym momencie podczas trwania Konkursu.

 • XXIII edycja Konkursu rozpocznie się 18 listopada 2021. Część internetowa będzie trwała do 31 maja 2022.

Spis treści

 

JAK ZACZĄĆ:

 • Wejdź na stronę Konkursu i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Musisz co najmniej zaproponować swój identyfikator, czyli jak będziesz się przedstawiać Systemowi, swój adres mailowy oraz hasło, dzięki któremu będzie się on upewniać, że to rzeczywiście Ty.
 • W pierwszym etapie Konkursu możesz niczego więcej nie podawać - może chcesz zachować na początku anonimowość, może się krępujesz. Jednak żeby przejść do drugiego etapu musisz podać już pozostałe dane, o które prosimy.

Twoje dane będą używane wyłącznie dla potrzeb Konkursu

Nikomu innemu ich nie udostępnimy!

Spis treści

 

JAK PRZEBIEGA PIERWSZY ETAP:

 • Pierwszy etap składa się z dwóch tur, w każdej 10 zadań.
 • Zawsze na początku musisz zgłosić się na stronę Konkursu.
 • Następnie prosisz System o wylosowanie zadań.
 • Wylosowane zadania możesz oglądnąć, wydrukować na drukarce oraz otrzymać na swój adres elektroniczny.
 • Rozwiązujesz zadania jak najlepiej, znowu się zgłaszasz i wskazujesz właściwe, według Ciebie, odpowiedzi.

Uwaga: każde zadanie ma co najmniej jedną prawidłową odpowiedź, a niektóre więcej niż jedną - musisz wskazać je wszystkie.

Spis treści

 

KIEDY PRZECHODZISZ DO DRUGIEGO ETAPU:

 • Jeśli w obydwóch turach uzyskasz łącznie co najmniej 22 punktów (na 30 możliwych).
 • No i musisz koniecznie uzupełnić swoje dane, chyba że były wpisane na początku.

Spis treści

 

A JEŚLI SIĘ NIE UDAŁO:

 • Zacznij od początku, tak jak nowy uczestnik - tylko musisz wymyślić inny identyfikator, bo System pamięta poprzedni i nie pozwoli na jego powtórzenie.

Spis treści

 

JAK PRZEBIEGA DRUGI ETAP:

 • Drugi etap składa się z trzech tur.
 • Poza tym przebiega tak samo jak pierwszy - tylko zadania stają się trudniejsze.

Spis treści

 

KIEDY PRZECHODZISZ DO TRZECIEGO ETAPU:

 • Jeśli łącznie od początku uzyskasz co najmniej 113 punktów (na 150 możliwych).

Spis treści

 

A JEŚLI SIĘ NIE UDAŁO - Zacznij koniecznie od początku!

Spis treści

 

JAK PRZEBIEGA TRZECI ETAP:

 • Przesyłasz kompletne rozwiązania wylosowanych w trzecim etapie zadań wysyłasz w postaci plików formatu pdf wykorzystując formularz zamieszczony na stronie Konkursu (rozwiązanie każdego zadania powinno być umieszczone w oddzielnym pliku pdf).
 • Rozwiąż zadania starannie. Ocenione będą nie tylko wyniki, ale też same rozwiązania.
 • Twoje rozwiązania muszą dotrzeć nie później niż 31 maja 2022 roku . W przypadku rozwiązań wysyłanych pocztą decyduje data otrzymania rozwiązań, a nie data stempla pocztowego.

Spis treści

 

KTO WCHODZI DO PÓŁFINAŁU::

 • Trzeba uzyskać co najmniej 70 punktów (na 100 możliwych) za rozwiązania zadań z trzeciego etapu. Twoje nazwisko pojawi się na liście zakwalifikowanych do półfinału.
 • Możesz awansować do półfinału pod różnymi identyfikatorami ale w półfinale możesz wystartować tylko dwa razy. Uczestnicy są rozróżniani po numerze PESEL.

Spis treści

 

 • NIE PODDAWAJ SIĘ
  • Jeśli nie awansujesz do pólfinału, zacznij od początku. Zresztą nawet równocześnie możesz uczestniczyć z różnymi identyfikatorami jako więcej niż jeden uczestnik.

  Spis treści

  JAK PRZEBIEGA PÓŁFINAŁ:

  • Do półfinału Konkursu zostaną również zakwalifikowane osoby, które uzyskały awans do półfinału Konkursu na podstawie Regulaminu Matematycznego Internetowego Samouczka. Oraz osoby promowane w na specjalnych zasadach podanych tutaj.
  • Półfinały będą przeprowadzane w sposób zdalny w okresieod 11 kwietnia 2022 roku do 6 czerwca 2022 roku Informacja o terminach oraz szczegółowych zasadach przeprowadzania półfinału będzie zamieszczona na stronie Konkursu.
  • Półfinał polega na wylosowaniu zestawu 10 zadań ze specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych i wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi, samodzielnym ich rozwiązaniu, i wskazaniu prawidłowych odpowiedzi. Odpowiedzi udziela się wskazując wszystkie prawidłowe odpowiedzi, a na końcu akceptując wybór. Czas na rozwiązanie zadań półfinałowych wynosi 90 minut.
  • Odbywa się to podobnie jak w pierwszym i drugim etapie Konkursu. Ale tym razem musisz to zrobić samodzielnie w ciągu 90 minut.
  • Zaraz po zakończeniu półfinału, zostaniesz poinformowany, na które zadania udzieliłeś prawidłowych odpowiedzi oraz o sumie uzyskanych punktów. Wyniki Uczestników, którzy uzyskają w półfinale co najmniej 31 punktów (na 40 możliwych do zdobycia) zostaną umieszczone na liście rankingowej.

  Spis treści

   

  LISTA RANKINGOWA:

  • Na liście rankingowej znajdą się wyniki punktowe oraz identyfikatory wyłącznie tych Uczestników, którzy uzyskają w półfinale co najmniej 31 punktów.
  • Do ustalenia miejsca na liście rankingowej będzie brana pod uwagę łączna liczba punktów uzyskanych w Konkursie (suma liczb punktów zdobytych w I, II i III etapie i półfinale).
  • W przypadku jednakowych łącznych liczb punktów uzyskanych w Konkursie o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana w półfinale. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana za rozwiązania zadań trzeciego etapu. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe uczestnicy, którzy uzyskali te wyniki są umieszczani na tym samym miejscu na liście rankingowej. W przypadku, gdy na tym samym miejscu na liście rankingowej jest umieszczony więcej niż jeden Uczestnik, to kolejne miejsce ma numer równy poprzedniemu miejscu powiększonemu o liczbę uczestników, którzy znaleźli się na poprzednim miejscu.
  • W przypadku gdy nie uzyskasz w półfinale 31 punktów, to niekoniecznie oznacza, że zakończyłeś swój udział w Konkursie.
  • Jeżeli w pólfinale uzyskasz co najmniej 31 punktów, to na liście rankingowej znajdzie się lepsze konto.
  • O awansie do finału decyduje wyłącznie miejsce na ostatecznej liście rankingowej. Do finału zostaną zakwalifikowani Uczestnicy zajmujący miejsca od 1 do najwyższego miejsca nie większego niż 100tne na ostatecznej liście rankingowej ogłoszonej w dniu 7 czerwca 2022 roku..
  • Ostateczna lista zakwalifikowanych do finału zostanie umieszczona na stronie Konkursu 7 czerwca 2022 roku .

  Spis treści

   

  KTO AWANSUJE DO FINAŁU:

  • Uczestnicy, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych do finału, która zostanie umieszczona na stronie Konkursu 7 czerwca 2022 roku
  • Informacja o uzyskaniu statusu finalisty zostanie przesłana 7 czerwca 2022 roku pocztą elektroniczną na adres, który podałeś w witrynie Konkursu

  Spis treści

   

  NIE PODDAWAJ SIĘ:

  • Jeśli nie znajdziesz się na liście rankingowej, bądź uważasz, że jesteś zbyt nisko na tej liście, zacznij od początku. Zresztą nawet równocześnie możesz uczestniczyć z różnymi identyfikatorami jako więcej niż jeden uczestnik. Na liście znajdziesz się z najlepszym Twoim wynikiem

  Spis treści

   

  FINAŁ:

  • Finał XXIII edycji Konkursu rozpocznie się dnia 11 czerwca 2022 roku, o godzinie 12.00, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75 przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego jeśli sytuacja pandemiczna będzie tego wymagać. Czas trwania finału to 180 minut.
  • Finał trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu 5 zadań.
  • Natychmiast po sprawdzeniu prac (potrwa to kilka dni) na witrynie Konkursu będzie podana lista laureatów i wyróżnionych w kolejności alfabetycznej. Pełna lista laureatów i wyróżnionych w kolejności zajętych miejsc opublikowana zostanie bezpośrednio po uroczystości zakończenia Konkursu i wręczeniu nagród w dniu 23 czerwca 2022 roku.
  • O kolejności miejsc w finale decyduje liczba zdobytych w nim punktów. W przypadku jednakowych liczb punktów zdobytych w finale o kolejności decyduje łączna liczba punktów uzyskana w Konkursie. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów zdobytych w półfinale, a w następnej kolejności za rozwiązania zadań trzeciego etapu.

  Spis treści

   

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:

  • W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników odbędzie się albo w sposób zdalny (w tej sytuacji nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem) albo w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75. Zaproszenia dla laureatów i wyróżnionych zostaną rozesłane za pomocą poczty elektronicznej. Po zakończeniu tej uroczystości na stronie Konkursu zostanie opublikowana pełna lista laureatów i wyróżnionych w kolejności zgodnej z wynikiem uzyskanym w finale.

  Spis treści

   

   

   

   

   

  CO ZROBIĆ, ŻEBY
  WYGRAĆ:

  • Rozwiązuj samodzielnie jak najwięcej zadań. Jeśli odpowiedź się nie zgadza, to szukaj błędu, aż do skutku. Rozwiązywania problemów najlepiej można się nauczyć własną pracą. Jeśli masz kłopoty z matematyką, albo chcesz lepiej ją umieć, to weź dobry zbiór zadań i rób je po kolei - efekt gwarantowany.

  SAMODZIELNIE !

  PAMIĘTAJ: NAJWIĘCEJ MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

  ROBIĄC COŚ SAMEMU !

   

  • Część zadań konkursowych to modyfikacje zadań ze znanych zbiorów. Dobrze jest znaleźć podobne zadania, rozwiązać je, sprawdzić odpowiedź. Dopiero kiedy wiesz, że robisz to dobrze, rozwiąż zadania z Konkursu.
  • No i nie rezygnuj. Jeśli się nie uda, zacznij od początku. I walcz o jak najwyższe miejsce - do ostatniej chwili!
  • Zerknij na stronę z nagrodami.

  WARTO POWALCZYĆ