Jak brać udział w Konkursie i jak WYGRAĆ?

O CZYM TU JEST MOWA: 

 

 

CO DAJE UDZIAŁ W KONKURSIE:

 • Powtórzenie materiału poprzez ćwiczenie w samodzielnym rozwiązywaniu zadań z różnych działów - przyda się przed maturą, egzaminami na uczelnie.
 • Przygotowanie do studiów na kierunku ścisłym lub technicznym.
 • Szansę na zdobycie cennych nagród - dla uczestników oraz ich nauczycieli matematyki.
 • Możliwość zdobycia indeksu Politechniki Warszawskiej
 • Emocje.

Spis treści

 

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

 • Każdy uczeń szkoły średniej.
 • W części pierwszej właściwie każdy, kto ma do dostęp Internetu, ale tylko uczniowie będą dopuszczeni do Finału.

Spis treści

 

KIEDY MOŻNA ZACZĄĆ - W dowolnym momencie podczas trwania Konkursu.

 • XX edycja Konkursu rozpocznie się 6 listopada 2018. Część internetowa będzie trwała do 3 kwietnia 2019.
 • Uroczystość inauguracji XX edycji Konkursu odbędzie się 7 listopada 2018 roku o godzinie 12:15 w Sali Rady Wydziału w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75.

Spis treści

 

JAK ZACZĄĆ:

 • Wejdź na stronę Konkursu i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Musisz co najmniej zaproponować swój identyfikator, czyli jak będziesz się przedstawiać Systemowi, swój adres mailowy oraz hasło, dzięki któremu będzie się on upewniać, że to rzeczywiście Ty.
 • W pierwszym etapie Konkursu możesz niczego więcej nie podawać - może chcesz zachować na początku anonimowość, może się krępujesz. Jednak żeby przejść do drugiego etapu musisz podać już pozostałe dane, o które prosimy.

Twoje dane będą używane wyłącznie dla potrzeb Konkursu

Nikomu innemu ich nie udostępnimy!

Spis treści

 

JAK PRZEBIEGA PIERWSZY ETAP:

 • Pierwszy etap składa się z dwóch tur, w każdej 10 zadań.
 • Zawsze na początku musisz zgłosić się na stronę Konkursu.
 • Następnie prosisz System o wylosowanie zadań.
 • Wylosowane zadania możesz oglądnąć, wydrukować na drukarce oraz otrzymać na swój adres elektroniczny.
 • Rozwiązujesz zadania jak najlepiej, znowu się zgłaszasz i wskazujesz właściwe, według Ciebie, odpowiedzi.

Uwaga: niektóre zadania mają więcej niż jedną prawidłową odpowiedź - musisz wskazać je wszystkie.

Spis treści

 

KIEDY PRZECHODZISZ DO DRUGIEGO ETAPU:

 • Jeśli w obydwóch turach uzyskasz łącznie co najmniej 22 punktów (na 30 możliwych).
 • No i musisz koniecznie uzupełnić swoje dane, chyba że były wpisane na początku.

Spis treści

 

A JEŚLI SIĘ NIE UDAŁO:

 • Zacznij od początku, tak jak nowy uczestnik - tylko musisz wymyślić inny identyfikator, bo System pamięta poprzedni i nie pozwoli na jego powtórzenie.

Spis treści

 

JAK PRZEBIEGA DRUGI ETAP:

 • Drugi etap składa się z trzech tur.
 • Poza tym przebiega tak samo jak pierwszy - tylko zadania stają się trudniejsze.

Spis treści

 

KIEDY PRZECHODZISZ DO TRZECIEGO ETAPU:

 • Jeśli łącznie od początku uzyskasz co najmniej 113 punktów (na 150 możliwych).

Spis treści

 

A JEŚLI SIĘ NIE UDAŁO - Zacznij koniecznie od początku!

Spis treści

 

JAK PRZEBIEGA TRZECI ETAP:

 • Przesyłasz kompletne rozwiązania wylosowanych w trzecim etapie zadań (rozwiązanie każdego zadania powinno być na osobnej stronie formatu A4) na adres:
  WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
  POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
  UL. KOSZYKOWA 75 P. 17
  00-662 WARSZAWA
  KONKURS

  lub wysyłasz w postaci plików formatu pdf wykorzystując formularz zamieszczony na stronie Konkursu (rozwiązanie każdego zadania powinno być umieszczone w oddzielnym pliku pdf).

 • Rozwiąż zadania starannie. Ocenione będą nie tylko wyniki, ale też same rozwiązania.
 • Twoje rozwiązania muszą dotrzeć nie później niż 3 kwietnia 2019. W przypadku rozwiązań wysyłanych pocztą decyduje data otrzymania rozwiązań, a nie data stempla pocztowego.

Spis treści

 

KTO WCHODZI DO PÓŁFINAŁU::

 • Trzeba uzyskać co najmniej 70 punktów (na 100 możliwych) za rozwiązania zadań z trzeciego etapu. Twoje nazwisko pojawi się na liście zakwalifikowanych do półfinału.
 • Możesz awansować do półfinału pod różnymi identyfikatorami ale w półfinale możesz wystartować tylko dwa razy. Uczestnicy są rozróżniani po numerze PESEL.

Spis treści

 

NIE PODDAWAJ SIĘ:

 • Jeśli nie awansujesz do półfinału, zacznij od początku. Zresztą nawet równocześnie możesz uczestniczyć z różnymi identyfikatorami jako więcej niż jeden uczestnik.

Spis treści

 

JAK PRZEBIEGA PÓŁFINAŁ:

 • Przy użyciu odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie Konkursu, zapisujesz się na jeden spośród dostępnych terminów rozegrania półfinału.
 • Wybrany wcześniej termin rozegrania półfinału możesz zmienić o ile są jeszcze wolne miejsca na inne terminy.
 • Półfinały odbywają się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75 lub innych miejscach na terenie Polski. Informacja o terminach i miejscach rozgrywania półfinałów będzie zamieszczona na stronie Konkursu.
 • Do rozegrania półfinału używasz komputera udostępnionego przez Organizatora
 • Półfinał polega na wylosowaniu zestawu 10 zadań ze specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych i wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi.
 • Odbywa się to podobnie jak w pierwszym i drugim etapie Konkursu. Ale tym razem musisz to zrobić samodzielnie w ciągu 90 minut.
 • Zaraz po zakończeniu półfinału, zostaniesz poinformowany, na które zadania udzieliłeś prawidłowych odpowiedzi oraz o sumie uzyskanych punktów.

Spis treści

 

KTO AWANSUJE DO FINAŁU:

 • Liczba punktów, którą uzyskasz w półfinale zostanie umieszczana na liście rankingowej kandydatów do finału, na miejscu zgodnym z uzyskanym wynikiem.
 • Do finału awansuje każdy uczestnik, który uzyska w półfinale co najmniej 21 punktów (na 36 możliwych do zdobycia w tym etapie Konkursu).
 • W przypadku gdy nie uzyskasz w półfinale 21 punktów, to niekoniecznie oznacza, że zakończyłeś swój udział w Konkursie.
 • Jeżeli na ostatecznej liście rankingowej kandydatów znajdziesz się wśród 100 najlepszych uczestników lub uzyskasz w półfinale tyle samo punktów ile otrzymała osoba na miejscu o numerze 100 na tej liście, to również zostaniesz zakwalifikowany do finału.
 • O awansie do finału decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskana w półfinale.
 • Ostateczna lista zakwalifikowanych do finału zostanie umieszczona na stronie Konkursu po zakończeniu ostatniego terminu rozgrywania półfinału.
 • Jeśli do finału awansujesz na dwóch kontach, wybierzemy to lepsze do klasyfikacji.

Spis treści

 

FINAŁ:

 • Odbędzie się dnia 13 kwietnia 2019 (sobota) godzinie 12.00 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75.
 • Finał trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu 5 zadań.
 • Natychmiast po sprawdzeniu prac (potrwa to kilka dni) na witrynie Konkursu będzie podana lista laureatów i wyróżnionych w kolejności alfabetycznej. Pełna lista laureatów i wyróżnionych w kolejności zajętych miejsc opublikowana zostanie bezpośrednio po uroczystości zakończenia Konkursu i wręczeniu nagród w dniu 25 kwietnia 2019.
 • O kolejności miejsc w finale decyduje liczba zdobytych w nim punktów. W przypadku jednakowych liczb punktów zdobytych w finale o kolejności decyduje łączna liczba punktów uzyskana w Konkursie. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów zdobytych w półfinale, a w następnej kolejności za rozwiązania zadań trzeciego etapu.

Spis treści

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:

 • Odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 o godzinie 12:00 - w sali Rady Wydziału w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75.

Spis treści

 

 

 

 

 

CO ZROBIĆ, ŻEBY
WYGRAĆ:

 • Rozwiązuj samodzielnie jak najwięcej zadań. Jeśli odpowiedź się nie zgadza, to szukaj błędu, aż do skutku. Rozwiązywania problemów najlepiej można się nauczyć własną pracą. Jeśli masz kłopoty z matematyką, albo chcesz lepiej ją umieć, to weź dobry zbiór zadań i rób je po kolei - efekt gwarantowany.

SAMODZIELNIE !

PAMIĘTAJ: NAJWIĘCEJ MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

ROBIĄC COŚ SAMEMU !

 

 • Część zadań konkursowych to modyfikacje zadań ze znanych zbiorów. Dobrze jest znaleźć podobne zadania, rozwiązać je, sprawdzić odpowiedź. Dopiero kiedy wiesz, że robisz to dobrze, rozwiąż zadania z Konkursu.
 • No i nie rezygnuj. Jeśli się nie uda, zacznij od początku. I walcz o jak najwyższe miejsce - do ostatniej chwili!
 • Zerknij na stronę z nagrodami.

WARTO POWALCZYĆ