Minimalizacja przetwarzania danych osobowych uczestników w 2023r.

Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) usunęliśmy wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nasz system z wyjątkiem list finalistów bieżącej i poprzednich edycji oraz listy finalistów Ligi MiNI Akademii Matematyki. Przetwarzanie tych list opieramy na Art. 6 par. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Osoby umieszczone na listach finalistów mają prawo do wglądu w te dane (są publicznie dostępne), prawo zgłoszenia błędów w swoich danych osobowych (sugerowana forma kontaktu to email), oraz prawo do wnioskowania o zaprzestanie lub wstrzymanie przetwarzania ich danych (kontakt przez email). A także do innych praw związanych z ochroną danych osobowych przysługujących im na mocy przepisów prawa.

W naszym systemie pozostają informacje o ocenie poszczególnych rozwiązań testów ale są one niemożliwe do połączenia z żadną osobą zatem ze względu na pełną anonimowość nie stanowią już chronionych danych osobowych. Potrzeba ich zbierania wynika z konieczności ewaluacji stopnia trudności zadań w celu lepszego ich przypisania do stopni trudności i co z tego wynika, ulepszania konkursu.

Więcej informacji o tym jak chronimy dane uczestników można znaleźć w naszej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Administrator