UWAGA: nieuzasadnione reklamacje x 3 = blokowanie konta

Procedura składania odwołań służy wyłącznie sytuacjom nadzwyczajnym. Wszystkie zadania konkursowe były wielokrotnie sprawdzane przez specjalistów i ewentualne błędy mogą być niemal wyłącznie wynikiem usterek technicznych.

Osoby nadużywające tej procedury i zgłaszające nieuzasadnione odwołania w przypadku, gdy tylko wydaje im się iż poprawnie rozwiązały zadania, będą eliminowane z dalszego udziału w Konkursie pod aktualnym loginem i będą musiały rozpocząć udział w Konkursie od początku. Zablokowanie nastąpi po złożeniu trzech nieuzasadnionych odwołań. Nie będziemy także udzielać żadnych informacji dotyczących poprawnych odpowiedzi.

Przypominamy, że do każdego z zadań należy wskazać WSZYSTKIE prawidłowe odpowiedzi.